แบตเตอรี่

Battery

เคมีมีภัณฑ์

Chemical

ยางรถยนต์

Tire